ALARMES

CONNEXIÓ A CENTRAL D’ALARMES O LLOGUER TEMPORAL

La Connexió a la CRA ens assegura que el nostre sistema està sempre sota control tan davant d’incidències tècniques, com fuites d’aigua o gas, falles de corrent, bateries baixes, …o bé intents de robatori, i/o atracament.

A més vostè disposa de claus per avisar immediatament a la policia en cas de coacció, si això fos necessari.

El seu sistema d’alarma també es pot configurar per trucar-lo directament a vostè amb una petita modificació de l’ instal·lació (tan sols la col·locació d’un filtre ADSL i la configuració de trucada).

La connexió bàsica a CRA té un preu anual de 225,00€ +IVA i comporta un Contracte de Manteniment obligatori (la llei el 18 d’agost de 2011 obliga fer-ho en totes les alarmes connectades a CRA) amb un cost de 90,00€ + IVA i que inclou una revisió de manteniment presencial anual (que li assegura el correcte funcionament del seu sistema) i tres revisions remotes fetes des de la Central Receptora (que certifiquen que el sistema continua funcionant correctament).

Si vostès ho prefereixen, també els hi podem oferir la modalitat pagament mensual, amb un preu de 28,00 €+IVA/mes incloent ambdós serveis.

Oferta especial de connexió del seu sistema de seguretat a la nostra Central d’Alarmes pels períodes de vacances.

L’obertura d’un nou negoci implica una inversió considerable amb una incertesa d’èxit molt gran.

Algunes assegurances i alguns sectors fan obligatori la instal·lació d’un sistema de seguretat, incrementant encara més aquesta inversió inicial.

Des de 9habitat pensem que podríem ajudar als emprenedors posant a la seva disposició kits d’alarma i de càmeres en règim de lloguer, fins i tot amb opció de compra per terminis llargs.

Algunes empreses d’alarmes ofereixen el finançament dels equips adquirits, això pot convèncer a l’emprenedor pet tal d’amortitzar en diversos mesos els equips i no haver de fer d’inversió inicial. Però, i si el negoci no funciona i és difícil continuar-lo? L’emprenedor haurà de seguir pagant les quotes tot i el tancament de l’activitat. Al darrere hi ha empreses de finançament que fan valer el contracte fins a les últimes conseqüències.

No s’arrisqui, contracti’ns el lloguer d’equips per quotes petites mensuals marcant vostè els períodes de temps.

També molt útil per les empreses constructores o promotores d’habitatges i industrials que participin en les obres que vulguin protegir les instal·lacions en qualsevol de les fases de construcció.

Aquest servei inclou la instal·lació, un canvi de situació dels detectors (molt útil per obres), l’homologació i transmissió per GPRS a central d’alarmes o telèfon propi.