CONDICIONAMENT ALARMES

ADAPTACIÓ A LA NOVA NORMATIVA

Realitzem el condicionament d’alarmes i de sistemes de seguretat a la nova normativa EN-50131 de Grau 2 i Grau 3.

Grau 2
De risc baix a mitjà dedicat a habitatges, petits establiments, comerços i indústries en general que vulguin connectar-se a una central receptora d’alarmes (CRA*) o en el seu cas a centres de control.

Grau 3
Risc mitjà / alt, per a establiments obligats a disposar de mesures de seguretat, així com instal·lacions comercials que la seva activitat ho recomani.

PDF Normativa EN-50131