• por Transposh - Plugin de traducción para WordPress

AUTOMATIZACIÓ DEL PARC DE LA MUNTANYETA (Sant Boi de LLobregat)

Activitat de sensibilització en la que mitjançant un joc de proves i l’explicació d’un conte es parla de la tinença responsable d’animals domèstics.

Objetivo del proyecto:

L’objetiu principal en aquest gran projecte, era el control d'un complex a l'aire lliure amb piscines, llacs, zones de reg, etc

El projecte es pot dividir en diversos aspectes, com poden ser, el control de les piscines, el control sobre els llacs i el control sobre les zones de reg de tot el conjunt.

En el cas de les piscines, havíem de tenir control sobre tots els paràmetres d'aquestes (ph, nivells, estats, temperatures, alarmes, etc)

Per a la part dels llacs necessitem el control i les alarmes (temperatures, estats, nivells, qualitat de l'aigua, control sobre les bombes, electrovàlvules, filtres, etc)

Control sobre totes les zones de reg, podent saber l'estat i tenint el control sobre les bombes, electrovàlvules, etc. Podent configurar horaris per a cada zona, depenent de la humitat del sòl.

Tenir la gestió a temps real dels tres grans blocs.

Tenir el control sobre consums energètics, d'aigua, etc.

Poder gestionar un sistema d'alarmes tècniques i avisos a les persones responsables de cada instal·lació.

Integració amb els sistemes d'intrusió, incendis i alimentació ininterrompuda.

Visualització al públic de l'estat de la instal·lació en una pantalla situada en l'entrada principal.

Lectura de QRs pública per a poder accedir a aquesta visualització.

Solución:

El projecte el podem dividir en 3 grans blocs diferenciats.

El primer seria la part de les piscines, que en aquesta part principalment tenim les lectures de paràmetres, sondes, gestió d'alertes, etc.

El segon apartat seria la zona dels llacs, que, en aquest cas tenim les lectures de paràmetres dels nivells, sondes, estats, qualitat de l'aigua, etc i l'actuació sobre la sala tècnica; com pot ser activació de les bombes, electrovàlvules, elements de filtració i de control, etc.

Com a tercer bloc diferenciat del control del parc, tenim el control sobre el reg, on podem diferenciar el reg de la zona de les piscines i el reg de la zona dels llacs. En aquest cas actuem sobre electrovàlvules de reg, bombes, controladores, etc i juntament amb la lectura de tota mena de sensors de sòl els quals ens indiquen paràmetres d'humitat, temperatura, EC, etc, ajustem els paràmetres de reg a uns criteris o altres.

Tots els paràmetres de control poden funcionar de manera automàtica i de manera manual per a poder fer el manteniment. Tot s'ajusta per horaris i per lògiques de control.

En aquest projecte, ens vàrem asseure juntament amb els tècnics de control de les piscines i els llacs, per a poder establir totes les lògiques de control i de funcionament, per no passar cap paràmetre per alt i arribar a fer un perfecte control sobre tots aquests paràmetres.

Es van elaborar unes taules de veritat o taules de valors de veritats, per a poder ajustar tots aquests paràmetres, i d'aquesta manera poder desenvolupar i aplicar totes les lògiques de manera correcta.

En aquest tipus d'instal·lacions, un punt molt important i crític, és la gestió d'alertes. En aquest cas, qualsevol alerta que es pugui generar, s'indica als equips de manteniment per a poder donar solució el més ràpid possible per a evitar majors incidències.

Per a poder arribar a tenir el control d'aquest gran projecte, ens hem integrat amb compressors, filtres, equips PR207, equips SSCAN, equips ultraviolats, etc.

La instal·lació es controla i monitoritza dins del centre de control d'instal·lacions municipals, on visualitzen la instal·lació a temps real mitjançant la plataforma ENMOTIC (www.enmotic.com) del propi ajuntament.