Escola Ildelfons Cerdà (Centelles)

PROJECTE
L’Escola Ildefons cerdà de Centelles ens va demanar ajuda per monitoritzar i fer una actuació directe sobre les instal·lacions en els seus edificis per aconseguir estalvis energètics i econòmics.

Així doncs es van analitzar els consums de l’edifici:

La Caldera de gas GLP durant el curs 2012 – 13 va tenir un consum de 85.780 KW/h, durant els cursos del 2009 – 10 / 2010 – 11 / 2011 – 12 va haver-hi un consum de 185.206 KW/h (factor de conversió 12,63 kWh / kg)

Les intervencions que hem realitzat són:

• Zonificació

• Gestió des de 9hVertical

• Estalvi de 99.426 KW/h – 54% per tant, es pot traduir en 15.689,58 € d’estalvi

En l’àmbit de consum tèrmic hem introduït la variable graus dia unificats (GDU) per tal de poder calcular el consum d’energia tèrmica en proporció amb el rigor de l’hivern. GDc (ºC): 1520,2.

Mitjana de consum introduint GDU

185.206 / 1520,2 = 121,83 KW/h

-79.040 KW/h – 48% que es pot traduir en 12.472,67 €

Veure més

  • Gestió centralitzada 
  • Reducció consum 
  • Estalvi