Projecte “Desendolla’t”

PROJECTE
El principal objectiu del projecte Desendolla’t és millorar l’eficiència energètica dels centres educatius. L’Agència Local de l’Energia d’Osona (ALEO), com a responsable del departament del Consell Comarcal d’Osona, juntament amb 9habitat Intel·ligent, com a Gold Partner.

Aquest projecte és un dels més interessants amb el que s’ha aconseguit resultats molt interessants i ha sigut reconegut per diversos premis locals, autonòmics, estatals i europeus.

Per començar el que es va fer va ser observar que les despeses energètiques d’escoles i escoles bressols representaven un 18% del cost energètic anual dels ajuntaments (dades de 51 conselleries: 1.269.499,50€).

Els principals objectius són millorar l’eficiència energètica i conèixer el vector energètic dels centres educatius públics. A la vegada es vol oferir un programa de formació i suport tècnic per reduir els seus costos en un 20 – 30%.

El primer any es va treballar amb 31 escoles i les dades d’estalvi han sigut molt interessants.

En comparació amb la mitjana d’abans del projecte s’han obtingut els següents canvis i increments:

Consum elèctric

 • Reducció del consum elèctric:
  • – 24,16%
  • -368.876 kWh
  • -60.435,09€
 • Reducció del consum tèrmic:
  • -17,55%
  • -1.086.912 kWh
  • -92.951,67€
 • TOTAL Consum en kWh reduït: -1.455.789 kWh (-46.961 kWh/escola)
 • TOTAL Cost: -153.386,76€ (-4.947,96€/escola)
 • Consum total (%) = -20,03%

Font: Loxone

 • Eficiència energètica 
 • Escoles públiques 
 • Estalvi energètic