Control d'edificis

SMARTBUILDING

Protecció solar

A Loxone, l’automatització de les persianes i altres elements de protecció solar com tendalls, persianes venecianes o cortines, és clau. Proporcionen un ombrejat automàtic que ajuda a incrementar la seguretat i privacitat. Combinat amb el clima, aporten més eficiència energètica.

Il·luminació Intel·ligent

Un espai ben il·luminat aporta nombrosos beneficis, ja no solament a nivell estètic, sinó també en benestar i productivitat. En qualsevol edifici, local o oficina, es programen ambients d’il·luminació combinant diferents lluminàries, fonts de llum i intensitats. Un control flexible i automatitzat, adaptant-se a les necessitats de cada projecte.

Ventilació

La ventilació permet que la temperatura, humitat i la qualitat del aire presentin els resultats més òptims en funció de la presència real de persones, proporció de CO2 a la sala, segons temperatura, segons horaris i percentatge de humitat.

Control d'accesos

La solució Loxone ofereix una àmplia gamma d’opcions per al control d’accessos. Coneix i parla amb qui estigui trucant al timbre des de qualsevol lloc a través del Smartphone i integra diferents modes d’ accés, com tecla dos numèrics, lectors NFC o claus electròniques, entre altres tipus.

D’ aquesta manera es garanteix la seguretat de l’ edifici i solament les persones assignades puguin tenir accés a les àrees autoritzades per a elles.

Fotovoltaica i Renovables

La gestió de l’energia de l’edifici també es pot fer i monitoritzar per així ser més sostenibles. L’energia procedent dels panells solars o altres sistemes d’energia renovable es pot fer per a l’autoconsum, ja sigui per a climatització, escalfar aigua o carregar el cotxe elèctric.

Climatització

Loxone treballa per oferir sempre la temperatura correcta. En funció de la presència de persones a la sala, les condicions climàtiques i temperatura interior objectiu segons el moment del dia, el sistema de climatització es regula, evitant que treballi més temps del necessari. Loxone aprèn la inèrcia del sistema per optimitzar-se per si sol, combinant també la funció d’ombrejat automàtic i ventilació.