COWORKING CASTELLDEFELS

Objectiu del projecte:

Controlar tota la climatització d'un espai d'oficines per a garantir els nivells òptims de temperatura.

Fer tot el control de la il·luminació, arribant a controlar fins a 160 llums Dali.

Control del sistema de renovació de l'aire.

Control d'accés a l'interior de les oficines.

Control dels nivells d'humitat.

Solució:

En aquest cas, es va optar per la instal·lació de polsadors Flex per a l'interior de cadascuna de les oficines i espais del coworking per a poder fer el control individual de cadascuna de les zones (temperatura, velocitats del fancoil i il·luminació).

Per al control d'accés, s'utilitzen NFC Code Touch.

La il·luminació, es controla mitjançant sensors de presència instal·lats en totes les zones comunes, en zones de reunió i en cada despatx de manera individual.

La il·luminació DALI, ens permet fer agrupacions de llums per espais i poder regular-les segons la intensitat de llum que hi ha en aquest moment, d'aquesta manera regulant-les per a poder garantir un mínim de llum eficient i un major estalvi energètic.

Es controla la renovació de l'aire de tots els espais mitjançant sensors de CO2 instal·lats en els espais comuns i també es controlen uns humidificadors per a garantir sempre uns intervals correctes d'humitat en tots els espais comuns.