ESPAI ESPORTIU EAS TARADELL

Objectiu del projecte:

En un espai esportiu on hi ha una gran afluència i actidivat física de persones, és molt important el control de la ventilació i la climatització de l'espai.

El principal objectiu d'aquest projecte era el control de la ventilació i de la climatització.

No menys important, el control de la producció d'ACS també era un dels punts a controlar.

Un altre punt important com en moltes instal·lacions d'aquesta envergadura, era la gestió d'alarmes i registre d'incidències.

Era molt important portar un control efectiu de cadascuna de les diferents zones del complex esportiu, com els vestidors, la piscina, les sales de gimnàs, sales comunes, etc.

Solució:

Mitjançant una xarxa de Miniserver GW-Client instal·lats en cadascuna de les UTAS i de les zones a controlar, controlem tota la part de clima i renovació d'aire de la instal·lació.

Fem el control de les UTAS per a la renovació d'aire.

També controlem tota la gestió de l'ACS i la producció i distribució de calefacció i refrigeració de l'edifici.

Anteriorment la instal·lació estava controlada per un sistema tancat i amb exigències cares de manteniment. Aquest proveïa també de la visualització SCADA de l'edifici.

El canvi del sistema de control a Loxone ha alliberat el client d'un sistema tancat i car de mantenir. La visualització SCADA s'ha resolt implementant ENMOTIC, totalment integrat al sistema Loxone.