VERDTICAL - JARDINES VERTICALS

Jardins Verticals - Verdtical

Objectiu del projecte:

L'objectiu del projecte és poder controlar el reg de jardins verticals, jardins, cobertes verds, etc-

Poder tenir en tot moment el control de la humitat i la temperatura de les diferents zones i poder actuar sobre el reg. Poder gestionar totes les alarmes que es puguin donar, com a nivells temperatura i humitat, cabal, nivells de fertilitzant, etc.

Solució:

Amb Loxone, es va plantejar fer tota la gestió d'aquesta mena de construccions per a poder ser encara més eficients.

En aquest cas controlem totes les zones de reg mitjançant sondes d'humitat i temperatura, podent ajustar per a cada zona específica un tipus de reg o un altre.

Podem ajustar paràmetres com el màxim de litres de reg, mínims i màxims d'humitat de cada zona, etc

Ens permet gestionar el control d'estacions de l'any per a ajustar paràmetres específics per a cadascuna d'elles.

Control del cabal d'aigua de reg per zones.

Control dels nivells de fertilitzant.

I un aspecte també molt important en aquesta mena d'instal·lacions, és la gestió d'alarmes en temps real de l'estat de cadascuna de les zones de reg, podent actuar de manera ràpida en el cas que sigui necessari.