eGESTIÓ (TELEGESTIÓ I CONTROL)

- Instal·lem sistemes de telegestió i control en edificis, habitatges i instal·lacions per fer-les intel·ligents i ECO-Sostenibles.

  • Integració de sistemes de clima, ventilació, producció fotovoltaica, reg, consum energètic, il·luminació, etc; mitjançant els principals protocols de comunicació (Modbus, BACnet, KNX, DALI, 1-Wire, etc..

- Primers Partners Gold i Partners Platinium Loxone de la península amb més de 760 projectes realitzats. 

- Partners Enmotic

Accedeix a la visualització d'una simulació del control d'un edifici.
Segueix les següents instruccions per accedir a la demo i poder visualitzar i interactuar sobre diversos paràmetres de l'edifici.
En aquest cas, des de la visualització del Loxone, podem simular esdeveniments d'activació i desactivació que es reflecteixen a temps real en l'edifici.

Passos a seguir:

  • Accedeix al següent enllaç de loxone: DEMO
  • Introdueix les següents credencials:
    • Usuari: demo
    • Password: demo9h
  • Accedeix al següent enllaç: DEMO
  • Un cop estiguis dins de les 2 plataformes, podràs interactuar simulant o activant sensors en el loxone i en qüestió de poc temps, veuràs la modificació d’aquests en la visualització del 9hNet.