Quina és la millor forma de reduir el consum d’energia i el cost en un habitatge, oficina o habitació d’hotel? Sens dubte, aconseguir que el mateix usuari sigui conscient del consum que està generant en tot moment, evidenciant les conseqüències del seu estil de vida de forma immediata, sense esperar que arribi el rebut de la companyia elèctrica un parell de mesos després.

Dit d’altra manera, per poder tenir el control del consum energètic és necessari disposar de la informació oportuna. KES (KNX Energy Saver) és un dispositiu economitzador d’energia de Zennio, el qual permet mesurar i compartir en el bus KNX diferents dades relatives al consum energètic de l’habitatge o edifici, amb l’objectiu d’optimitzar l’eficiència energètica de la instal·lació. Les dades es visualitzen en els diferents displays col·locats en la instal·lació o dispositius mòbils a través de diferents interfícies de comunicació.

La sonda de mesura per KES (modelo ZN1AC-CST60), per una banda es connecta a un dels canals (fins a tres canals per KES) i per altra banda rodeja el cablejat del circuit del qual en volem monitoritzar el consum (màxim 60A). KES és capaç de mesurar la potència activa instantània (KW) de tres circuits monofàsics independents o bé un circuit trifàsic, utilitzant els programes d’aplicació KES 3xSingle-Phase o KES 1xThree-Phase, respectivament.

KES se sincronitza amb el rellotge KNX de la instal·lació i envia al bus KNX, sota demanda o amb periodicitat horària, diària, setmanal i/o mensual, la següent informació sobre el consum energètic de la instal·lació:

  • Consum d’energia activa (kWh)
  • Cost del consum energètic: disposa de fins a 4 tarificacions en moneda local.
  • Emissions de CO2 necessàries para generar l’energia consumida (kgCO2).
  • Consumo mitjà d’energia (kWh)
  • Estimació de l’energia diària consumida (kWh)
  • Pics de potència instantània detectats (kW)

KES també disposa d’alarmes que es disparen quan la potència instantània accedeix uns límits establerts, permetent la desconnexió de càrregues en la instal·lació segons una determinada prioritat. Com complement a les mesures del consum energètic, KES inclou un mòdul de cinc funcions lògiques multi-operació independents, amb les que l’integrador tindrà la possibilitat de dissenyar i configurar una lògica avançada que dotarà a la instal·lació de funcionalitat addicional segons les seves necessitats.
Utilitzant KES com a eina per monitoritzar el consum energètic, podem plantejar-nos qüestions com:

Com premiar a la persona que ocupa el despatx de menor consumo energètic en una empresa? Quin reconeixement atorgar a l’hoste d’un hotel que causa un menor impacto mediambiental? Quines conseqüències té per una família poder reduir el seu consumo elèctric?

Font: Zennio