9hNet, és la solució de control, monitorització i actuació directe sobre les instal·lacions en edificis per aconseguir estalvis energètics i econòmics espectaculars.

 

Més informació: 9h Net Ajuntaments