Què cal fer per adequar a la nova normativa EN-50131 els sistemes de seguretat d’establiments d’obligada instal·lació?
Grau 2 i grau 3 per establiments d’obligat compliment: Joieries, Loteries, Benzineres.